About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LÊ

Employment Information

Kế toán viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 15/02/2023
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIHAMARK

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH MEDLATEC Việt Nam

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT LÊ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH sản xuất thương mại Lâm Mộc Việt Nam

$ Under 15 Mil VND

  • Ha Noi

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

ONEW

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi