About us

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

Employment Information

Kế Toán Xuất Hóa Đơn Điện Tử - Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 16/08/2021
Industry Sales / Business Development , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

$ 7,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

$ 13,2 Mil - 28,6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ri Ta Võ

$ 7,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Toll Group I Logistic and Forwarding

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh