language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

IDS Medical Systems (Vietnam)

Kế Toán

IDS Medical Systems (Vietnam)
Updated: 09/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Sắp xếp hồ sơ, báo cáo kế toán một cách có tổ chức;
 • Hỗ trợ kiểm toán tài chính tạm thời và cuối năm;
 • Đảm nhận các công việc tài chính và xử lý các vấn đề khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên;
 • Nộp và phân loại các đề nghị thanh toán, chịu trách nhiệm giải thích/ làm rõ khi có các thắc mắc của nhân viên;
 • Hỗ trợ trong các lĩnh vực kế toán khác như khoản phải thu, phải trả, tài sản cố định...
 • Cung cấp các hỗ trợ hành chính khi được yêu cầu như xác nhận kiểm toán, khai thuế, các vấn đề về ngân hàng;
 • Chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu thường xuyên và nhập chứng từ;
 • Cập nhật chi phí thực tế vào ngân sách.

Job Requirement

 • Bằng cấp về Tài chính / Kế toán / Ngân hàng hoặc tương đương.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Có chứng nhận thuế sẽ là một lợi thế.
 • Có khả năng duy trì chất lượng công việc tốt và chính xác.
 • Quản lý thời gian tốt và nhạy cảm với thời hạn.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Tư duy phân tích để phân tích tài chính.
 • Kỹ năng máy tính bao gồm Microsoft Office và khả năng vận hành kế toán và bảng tính trên máy vi tính ở mức độ thành thạo cao.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 28
 • Job type : Permanent

Company Overview

IDS Medical Systems (Vietnam)

www.idsmed.comCompany size: 250
idsMED Group  is one of the largest integrated solutions providers of medical equipment, supplies and services in Asia.  idsMED Group  has...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán"

Kế Toán

IDS Medical Systems (Vietnam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts