About us

Công ty TNHH CNTT Vision VSP

Employment Information

Kế Toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE OCEAN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SHOP10K

$ 6,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giáo Dục Wealth Success

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gia Định

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH ALOYEAL

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Hoàng Khương

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LB

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh