About us

Công Ty TNHH Giáo Dục Wealth Success

Employment Information

Kế Toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE OCEAN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE OCEAN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gia Định

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH CNTT Vision VSP

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SHOP10K

$ 6,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LB

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Cty Cổ Phần Phim Studio68

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Beegreen

$ 9 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh