About us

CHi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

Employment Information

Key Account Executive Supervisor

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/02/2021
Industry Food & Beverage (F&B) , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Chi nhánh Phân phối Miền Bắc – Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

$ Over 33 Mil VND

  • Ha Noi

MLC ITL Logistics

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (Ví MoMo)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

LOGIVAN Technologies Pte.,

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (Ví MoMo)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi