About us

Monroe Consulting Group Vietnam

Employment Information

Key Account Manager (Animal Health – North)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 17/12/2020
Industry Agriculture , Animal Husbandry / Veterinary
Experience 5 - 7 Years

Location

LOGIVAN Technologies Pte.,

$ 13 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Chi nhánh Phân phối Miền Bắc – Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (Ví MoMo)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

First Alliances

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Ha Noi

Lifepharma S.P.A - Italfarmaco

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Home Brands by Central Retail Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi