About us

First Alliances

Employment Information

Key Account Manager (ID:503161)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 40,000,000 - 60,000,000 VND
Deadline to apply 06/12/2020
Industry Others
Experience 3 - 5 Years

Location

Chi nhánh Phân phối Miền Bắc – Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (Ví MoMo)

$ Competitive

  • Ha Noi

LOGIVAN Technologies Pte.,

$ 13 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Home Brands by Central Retail Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (Ví MoMo)

$ Competitive

  • Ha Noi

MLC ITL Logistics

$ 11 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi