language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

ahamove.com

Thành lập từ năm 2015 , AhaMove là ứng dụng giao hàng theo nhu cầu (on-demand) , giúp chủ cửa hàng thuê ngay hàng trăm shipper giao hàng cho mình, và giúp shipper kiếm thêm... Detail

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Là đầu mối trao đổi về vận hành giữa AhaMove và các đối tác.

- Đưa ra giải pháp về vận hành và hệ thống thích hợp với các yêu cầu của đối tác

- Đảm bảo các mục tiêu đã cam kết với đối tác được hoàn thành

- Hỗ trợ đảm bảo việc triển khai dự án được thực hiện đúng tiến độ hoặc khi có phát sinh trong quá trình kết nối dịch vụ.
- Đóng vai trò cầu nối, phối hợp giữa đối tác và các phòng ban nội bộ thúc đẩy tăng trưởng khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Quản lý, chăm sóc và xây dựng quan hệ tốt với các đối tác trong lĩnh vực được phân công.

- Đảm bảo duy trì và cải thiện các chỉ số về vận hành với các đối tác

- Quản lý chi phí sử dụng của team KA trong giới hạn cho phép và tính hiệu quả của chính sách.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân ngành: QTKD, Marketing, Ngoại thương, Kinh tế v.v..
- Từng tham gia ít nhất một dự án cải tiến/mở rộng/phát triển hoặc giải quyết vấn đề của một doanh nghiệp.
- Có kiến thức tổng quan về thị trường Thương mại điện tử, Vận tải /Giao nhận...
- Hiểu biết hoặc đam mê về Công nghệ
- Kỹ năng đàm phán kinh doanh.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý dự án.

More Information

  • Experience: 2 - 4 Years
Employment Information

Key Account Team Leader

AhaMove

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts