Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ - Giám Đốc Phòng Chống Rửa Tiền (AML&FATCA)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  31/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 1. Quản lý và chịu trách nhiệm chung đối với công việc chuyên môn thuộc chức năng AML&FATCA – Khối Pháp chế & Tuân thủ;
 2. Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch hoạt động của AML&FATCA theo đúng chức năng, nhiệm vụ;
 3. Nghiên cứu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ để phục vụ cho công việc của mảng AML&FATCA;
 4. Xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến PCRT tại SeABank;
 5. Triển khai các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank;
 6. Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank về các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
 7. Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
 8. Đầu mối/phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
 9. Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA;
 10. Điều phối công việc thuộc chức năng AML&FATCA cho CBNV trực thuộc. Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ CBNV;
 11. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Job Requirement

Trình độ học vấn                     

 • Tốt nghiệp đại học, sau đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật.
 • Ngoại ngữ:  Tiếng Anh thành thạo.

Kinh nghiệm công tác

 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng từ 05 năm trở lên và ít nhất 03 năm kinh nghiệm AML&FATCA;
 • Có kinh nghiệm quản lý (chức danh từ trưởng bộ phận hoặc tương đương) từ 01 năm trở lên;
 • Am hiểu quy định Pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA.

Các kỹ năng

 • Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch;
 • Kỹ năng quản lý và quản trị nhân sự;
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro;
 • Kỹ năng quản lý sự thay đổi.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: duong.ltt4@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: PDTD_Tin chap_Nguyen Thi A).

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback