language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Khối Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Tái Thẩm Định (Doanh Nghiệp, Cá Nhân)

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
Updated: 11/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

• Thực hiện tái thẩm định, đánh giá rủi ro tín dụng độc lập các khoản cấp tín dụng.

• Làm công tác thư ký tại các phiên họp Hội đồng tín dụng nếu được Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng phân công.

• Hỗ trợ Bộ phận Chính sách quản lý rủi ro tín dụng trong việc xây dựng các chính sách và công cụ quản lý rủi ro tín dụng..

• Góp ý các văn bản định chế liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, quy trình nghiệp vụ tín dụng do các khối/ phòng khác soạn thảo.

• Tham gia xây dựng các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định tín dụng.

• Cảnh báo rủi ro tín dụng và đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro.

• Tham gia đào tạo nghiệp vụ thẩm định tín dụng.

• Thực hiện các công việc khác do Trưởng Bộ phận, Trưởng/phó phòng phân công.

Job Requirement

• Tốt Nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng, tài chính (hệ chính quy) loại khá trở lên;

• Có tối thiếu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng tại các TCTD;

• Có khả năng phân tích tài chính; đánh giá và thẩm định về dự án đầu tư, phương án vay vốn và tài sản bảo đảm tiền vay của Khách hàng;

• Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định độc lập;

• Có kỹ năng giao tiếp, trao đổi, khai thác thông tin hiệu quả;

• Khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt;

• Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc tốt;

• Trung thực;

• Sẵn sàng làm việc với cường độ cao và sức ép lớn;

• Sử dụng được tiếng Anh và các phần mềm vi tính văn phòng;

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) là ngân hàng có tiềm năng rất mạnh với các cổ đông chính là các Tổng Công ty và Doanh Nghiệp tầm cỡ như: Tổng...Detail

Similar jobs

Khối Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Tái Thẩm Định (Doanh Nghiệp, Cá Nhân)

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts