About us

CÔNG TY TNHH Anh Quốc SG

Employment Information

[Không Yêu Cầu Kn] Kỹ Sư Xây Dựng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 20/01/2021
Industry Civil / Construction

Hải Sơn Group

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY TNHH ANH QUỐC SG

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ Competitive

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ Competitive

  • Long An

Công ty TNHH Công nghệ Cao su Việt Nam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Long An

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản SeaHoldings

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

Công ty TNHH Công nghệ Cao su Việt Nam

$ 6 Tr - 11 Tr VND

  • Long An

ASIA DRAGON GROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á LONG

$ Competitive

  • Long An