From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kĩ Sư Lập Trình C/C++

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
Updated: 21/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Lập trình C/C++ trên hệ điều hành Linux.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành công nghệ thông tin.

- Có khả năng lập trình C/C++ trên Linux, cơ sở dữ liệu MYSQL.

- Có khả năng đọc hiểu và viết báo cáo bằng tiếng Anh.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Ưu tiên đã biết lập trình QT trên Linux.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

http://greystonevn.comCompany size: 1000-1500
Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn USA, hiện đang cần nhân lực để phục vụ cho mục đích mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2017-2020. Các ứng viên sẽ có...Detail

Kĩ Sư Lập Trình C/C++

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts