Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kĩ sư thiết kế cơ - điện xây dựng

First Alliances
Updated: 11/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia vào việc vẽ thiết kế ý tưởng, sơ đồ và phác họa bản vẽ xây dựng chi tiết;
 • Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nước, hệ thống thoát nước và hệ thống chữa cháy; hệ thống điện.
 • Tham gia vào công việc công trường nếu cần thiết và bảo đảm các hoạt động Cơ Điện được lắp đặt / hoạt động hoàn hảo và an toàn;
 • Kiểm tra giám sát và vận hành thử nghiệm hệ thống cơ khí;
 • Thực hiện những công việc liên quan khi được yêu cầu.

Job Requirement

 • Có khả năng dự toán khối lượng/ giá cả và chuẩn bị hồ sơ mời thầu;
 • Có kiến thức về qui trình xây dựng và có thể lập tiến độ thi công cho các công trình Cơ khí, nắm bắt và theo dõi tất cả các yêu cầu của chính quyền về các hạng mục Cơ khí;
 • Có khả năng làm việc với một số tiêu chuẩn phổ biến / Mã / Quy định đối với các hạng mục Cơ khí

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

First Alliances

https://www.careers.fa.net.vn/Company size: 100-499
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Detail

Kĩ sư thiết kế cơ - điện xây dựng

First Alliances

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts