About us

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

Kĩ Thuật Viên Bảo Trì Hạ Tầng Viễn Thông

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Electrical / Electronics , Maintenance , IT - Hardware / Network
Experience 0 - 1 Years

FPT Telecom - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 6,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần CyberLotus

$ Over 8 Mil VND

  • Ha Noi

Alphanam Group

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ HÀN

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi