language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

KIỂM ĐỊNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN
Updated: 18/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Kiểm định: Nồi hơi, bình chịu áp lực, thiết bị nân

Job Requirement

Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN: Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn (SIT JSC) là doanh nghiệp được Thành phố Hồ Chí...Detail

KIỂM ĐỊNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts