language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tập đoàn TMS

Kiểm Soát Nội Bộ

Tập đoàn TMS
Updated: 11/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Thẩm định/tổng hơp kế hoạch dòng tiền và báo cáo thực hiện dòng tiền của các đơn vị trong tập đoàn đảm bảo tính thanh khoản.

- Kiểm tra, giám sát công việc của các Thủ quỹ đảm bảo Quỹ được khớp hàng ngày, chuyển số tồn các quỹ nhánh về quỹ tổng Global trước 16h hàng ngày, thực hiện đúng quy định về quản lý quỹ tiền mặt và các quy trình thu, chi, khớp quỹ.

- Kiểm tra việc thực hiện quy định thu phí/phụ phí của LĐ/TTS.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy trình/ quy định về thanh/quyết toán cán bộ, nhà cung cấp, khách hàng.

- Kiểm tra việc thực hiện quy trình/quy định về thu hồi công nợ các NĐ Nhật Bản nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm quy trình, quy định.

- Thẩm định kế hoạch tài chính, kinh doanh của các đơn vị trong tập đoàn trước khi trình HĐQT.

- Thẩm định kết quả kinh doanh (BCQT, BCDS) của các đơn vị trong tập đoàn trước khi báo cáo HĐQT.

- Kiểm tra, phát hiện các quy trình/quy định tài chính còn thiếu hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, đề xuất điều chỉnh, bổ sung.

- Kiểm tra việc chấp hành các quyết định kỷ luật của bộ phận Tài chính và điều chỉnh các hành vi vi phạm đã được BKS phê duyệt.

- Phê duyệt các khoản tài chính vượt phân quyền của BĐH các khối (trong vai người được CT ủy quyền).

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

- Từng làm kế toán tổng hợp có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm hay đã từng làm kiểm soát nội bộ mảng TC-KT.

- Thành thạo tin học VP EX, Word.

- Có kĩ năng giao tiếp và quyết định vấn đề.

- Cẩn thận, trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Tập đoàn TMS

http://tuyendungtms.com/
Tập đoàn TMS  được thành lập năm 2004 hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Xuất khẩu lao động, Bất động sản, Khách sạn, Giáo dục đào tạo, Du...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kiểm Soát Nội Bộ

Tập đoàn TMS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts