About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

Employment Information

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty MAIC & Vietfirst Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Digiworld Corporation

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

VI (Vietnam Investments) Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần In Holdings

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

$ Competitive

  • Ho Chi Minh