language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kiểm Soát Viên Hiện Trường, Kỹ Thuật Cơ Điện - Ban Kiểm Soát

Tập Đoàn Sun Group
Updated: 28/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

I. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

- Đảm bảo sự tuân thủ của nhân sự Sun Group trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản;

- Đảm bảo việc góp ý kiến phản biện các quy chế, quy trình và quy định của SGR;

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện các công tác chuyên môn:

- Kiểm tra, đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trường dự án;

- Kiểm tra, đánh giá công tác giám sát thi công tại công trường của cán bộ giám sát;

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình trong hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu: quy trình kiểm soát thiết kế kỹ thuật/bản vẽ thi công, quy trình giám sát chất lượng đầu vào, quy trình quản lý chất lượng và nghiệm thu

- Kiểm soát việc nghiệm thu khối lượng thực tế thi công tại công trường giữa Ban Quản lý dự án và Nhà thầu thi công;

- Kiểm tra, rà soát khối lượng của thực tế so với Hồ sơ của các hạng mục xây dựng đã được nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư thanh toán khi có nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Tập đoàn;

- Kiểm soát đánh giá chất lượng kỹ thuật các hạng mục đã hoàn thành;

- Kiến nghị Tập đoàn làm rõ trách nhiệm các cá nhân, phòng ban cấp Tập đoàn và các TVSG khác có sai phạm hoặc dấu hiệu sai phạn làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu tư xây dựng của Tập đoàn;

- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót về chất lượng hạng mục công trình;

- Kiến nghị xử lý những vi phạm về tuân thủ quy trình, sai phạm về khối lượng, chất lượng;

- Đề xuất biện pháp nhằm quản lý hiệu quả hoạt động thi công xây dựng của Tập đoàn;

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất cho đến khi các vấn đề này được xử lý thỏa đáng;

2. Thực hiện các công tác khác:

- Tham gia rà soát các quy trình, quy định trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Sun Group;

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác

III. QUYỀN HẠN

- Đại diện cho Ban Kiểm soát trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao khi trực tiếp làm việc với các Cá nhân; các Phòng/Ban, Các đơn vị thành viên liên quan để phục vụ công tác Kiểm tra kiểm soát.

- Có quyền tiếp cận các địa điểm, truy cập các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc được giao kiểm tra, kiểm soát;

- Yêu cầu các cá nhân có liên quan làm việc và trả lời các câu hỏi liên quan tới nội dung được giao kiểm tra, kiểm soát;

- Lập biên bản ghi nhận các hành vi vi phạm quy định Tập đoàn tại các đơn vị thành viên, kiến nghị cấp trên xử lý.

- Lập báo cáo kiểm soát kèm theo các kiến nghị về giải pháp khắc phục sai sót (nếu có) hoặc cải thiện tình hình hoạt động của đơn vị bị kiểm soát;

- Trong trường hợp khẩn cấp, được đề xuất Trưởng Ban ra văn bản yêu cầu tạm dừng hoặc nhanh chóng thực hiện công việc để ngăn ngừa rủi ro hoặc hạn chế thiệt hại;

Đề xuất với các biện pháp, phương pháp cải tiến công tác kiểm soát.

IV. QUAN HỆ CÔNG VIỆC

1. Báo cáo: Trưởng phòng Kiểm soát hiện trường

- Các kết quả thực hiện các công việc theo quy định

2. Quan hệ nội bộ

- Các nhân sự liên quan đến vấn đề kiểm tra.

- Tuân thủ đúng Nội quy, Quy định của Tập đoàn để nhắc nhở CBNV khác tuân theo.

3. Quan hệ bên ngoài

Theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Job Requirement

I. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ & KINH NGHIỆM

1. Về năng lực và phẩm chất

- Có hiểu biết đa dạng về nhiều lĩnh vực liên quan tới hoạt động thi công xây lắp; 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng thuyết phục, trình bày vấn đề trước đám đông;

- Kỹ năng kiểm soát chất lượng, khối lượng hệ thống.

- Kỹ năng văn bản, trong đó lập báo cáo rõ ràng, mạch lạc, logic.

- Kiên trì và có khả năng chịu áp lực trong công việc;

- Công tâm, minh bạch trong báo cáo thông tin, xử lý công việc;

- Gương mẫu trong tuân thủ Quy định.

- Nhiệt tình, tâm huyết với công việc;

- Tư duy rõ ràng, mạch lạc;

- Dũng cảm và thẳng thắn nhìn nhận sai sót của cá nhân, có tinh thần học hỏi để sửa chữa.

2. Về trình độ

- Có trình độ tối thiểu Đại học; Chuyên ngành điện hệ thống, điện điều khiển, điện lạnh, cơ khí

- Sử dụng thành thạo máy tính;

3. Về kinh nghiệm 

- 5 năm trở lên

- Thiết kế/ chỉ đạo thi công các hệ thống cơ điện công trình dân dụng công nghiệp 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 50
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Sun Group

http://sungroup.com.vn/vie/
Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Kiểm Soát Viên Hiện Trường, Kỹ Thuật Cơ Điện - Ban Kiểm Soát

Tập Đoàn Sun Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts