From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Kiểm Soát Viên - KVH - MSB - Ninh Thuận

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 11/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển vị trí Kiểm soát viên với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Ninh Thuận

1. Kiểm tra, hỗ trợ và ký kiểm soát các nghiệp vụ giao dịch của Phòng, đảm bảo tính hợp lệ, tuân thủ các quy trình, quy định của Maritime Bank và Pháp luật.
2. Nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Maritime Bank khi khách hàng đến giao dịch.
3. Tham gia, tư vấn cho Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng trong công tác nghiên cứu xây dựng và đề xuất cải tiến các chính sách, quy trình nghiệp vụ.
4. Quản lý, giám sát, hỗ trợ việc triển khai thực hiện quy trình, quy chế, chính sách.
5. Các trách nhiệm khác theo sự phân công, điều động của lãnh đạo đơn vị.

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing...

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 01 năm làm việc tại ngân hàng ở vị trí Giao dịch viên hoặc Kiểm soát viên
- Am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán, quy trình quy định về nghiệp vụ giao dịch... và hệ thống văn bản pháp luật có liên quan

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Kiểm Soát Viên - KVH - MSB - Ninh Thuận

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts