About us

Công Ty Cổ Phần Del Tech

Employment Information

KIỂM SOÁT VIÊN - KỸ SƯ XÂY DỰNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 14,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Civil / Construction
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Mạc Tích

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FGROUP

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT TIẾN

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Hoàng Lam

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH địa kỹ thuật công trình Kim Chỉ Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Gia Lai

Công Ty TNHH Hoàng Lam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCONS

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh