language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kiểm soát viên - Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Updated: 15/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện công tác Kiểm tra định kỳ về việc thực hiện tuân thủ các quy định về pháp luật; các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Tổng Công ty tại các Công ty thành viên theo đúng kế hoạch đã đặt ra.
 • Cảnh báo rủi ro, tham gia đóng góp ý kiến với các phòng, ban có liên quan
 • Nghiên cứu và đề xuất ý kiến với Lãnh đạo phòng nhằm sửa đổi, cải tiến, bỗ sung những quy trình, quy định... cần thiết để công tác KTKSNB được thực hiện theo đúng các chuẩn mực, chế độ, quy định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tiễn của Bảo Việt Nhân thọ.
 • Nhận xét, đánh giá về các quy định, quy trình hiện hành và đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung cần thiết để phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tiễn của Bảo Việt Nhân thọ.

Job Requirement

 • Nam giới, tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các khối/ngành Kinh tế/Bảo hiểm/Kế toán-Kiểm toán/Luật
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về kiểm toán, kiểm soát…
 • Có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, sử dụng tốt các phần mềm văn phòng
 • Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ

www.baovietnhantho.com.vnCompany size: 2.000
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ (BAO VIET LIFE) là công ty Bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, tự hào là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ tại...Detail

Similar jobs

Kiểm soát viên - Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts