language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

KIỂM SOÁT VIÊN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TẠI HÀ NỘI

Tập Đoàn Sun Group
Updated: 17/07/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 4 - 6 Years

  Salary:

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 31/08/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Mục tiêu công việc

- Đánh giá việc tuân thủ các quy trình Tài chính - Kế toán - Kinh doanh do Tập đoàn và Đơn vị ban hành

- Đánh giá các rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại các đơn vị và đưa ra các đề xuất tối ưu

Nhiệm vụ công việc

- Tham gia công tác kiểm soát tuân thủ tại các đơn vị thành viên theo kế hoạch

- Thực hiện kiểm tra theo chuyên đề/ sự vụ cụ thể theo yêu cầu/ chủ động đề xuất

Job Requirement

- Có kinh nghiệm từ 4 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán

- Có khả năng đi công tác.

- Ưu tiên Nam

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Sun Group

http://sungroup.com.vn/vie/
Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt...Detail

Similar jobs

KIỂM SOÁT VIÊN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TẠI HÀ NỘI

Tập Đoàn Sun Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts