language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kiểm Soát Viên

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương
Updated: 20/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Tham mưu, giúp việc, tư vấn cho Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng/ Quản lý bộ phận Kế toán kho quỹ về công tác kế toán, tiền tệ, kho quỹ; tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng trong phạm vi được phân công phụ trách.

2. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghiệp vụ kế toán, tiền tệ, kho quỹ:

- Kiểm soát hồ sơ, chứng từ kế toán của các giao dịch phát sinh tại CN/PGD và phê duyệt giao dịch trên hệ thống trong phạm vi được phân công.

- Kiểm soát dữ liệu hàng ngày, cuối tháng, cuối quý, cuối năm và lập các báo cáo theo yêu cầu và quy định của OceanBank

- Thực hiện hậu kiểm và kiểm tra, đôn đốc việc quản lý lưu trữ tài liệu kế toán hằng ngày, cuối tháng, cuối năm của CN/PGD;

- Báo cáo công việc hằng ngày, những khó khăn vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ cho Trưởng Phòng/Phó Trưởng phòng Kế toán kho quỹ và/hoặc Lãnh đạo CN/PGD;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định của OceanBank và pháp luật.

3. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành với lợi ích của OceanBank.

5. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng/Phó Trưởng phòng Kế toán kho quỹ, các cấp lãnh đạo và pháp luật về kết quả công việc được giao

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên; chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán

2. Kinh nghiệm: Có 03 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực kế toán giao dịch.

3. Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ kế toán, giao dịch

4. Nắm vững pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực kế toán, tiền tệ, kho quỹ

5. Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp/cấp trên/khách hàng/đơn vị khác nhằm đạt được mục tiêu công việc

6. Làm việc nhóm hiệu quả, có khả năng đảm nhận độc lập một vai trò trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung;

7. Nắm bắt cơ hội hoặc ngăn ngừa rủi ro trong công việc;

8. Dự báo nhu cầu của khách hàng và làm khách hàng hài lòng trên mức mong đợi.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

http://oceanbank.vn/
Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kiểm Soát Viên"

Kiểm Soát Viên

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts