language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kiểm toán viên – Phòng Kiểm toán hoạt động (Mảng Công nghệ thông tin)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 24/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Trực tiếp tham gia các chương trình kiểm toán, các chương trình rà soát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất theo phân công của Lãnh đạo phòng bao gồm việc tham gia kiểm toán các phần hành theo cấp độ kiểm toán viên và phụ trách soát xét giấy tờ làm việc của các kiểm toán viên cấp bậc thấp hơn và/hoặc trợ lý kiểm toán.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết, hướng dẫn kiểm toán, mẫu biểu giấy tờ làm việc đối với từng chương trình kiểm toán trên cơ sở kế hoạch kiểm toán được phê duyệt.
 • Giám sát tình hình khắc phục, chỉnh sửa, thực hiện các kiến nghị/khuyến nghị kiểm toán theo chỉ đạo.
 • Thực hiện tham mưu, tư vấn đối với Hội đồng quản trị về việc ban hành các quy chế, chính sách và xây dựng các hệ thống nhằm nâng cao chất lượng và quản trị rủi ro hoạt động & IT.
 • Hỗ trợ cán bộ quản lý thực hiện kiểm tra, xác minh đột xuất vụ việc liên quan đến rủi ro hoạt động & IT theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Job Requirement

 • Đại học chuyên ngành Ngân hàng/Tài chính/Kế toán/Kiểm toán…
 • Tiếng anh TOEIC tối thiểu 400 hoặc chứng chỉ tương đương.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng/kiểm toán/bảo hiểm/ chứng khoán/quản lý quỹ/bất động sản/CNTT.
 • Có kiến thức tốt về hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán.
 • Nắm được các quy định của pháp luật nói chung và có hiểu biết tốt về pháp luật liên quan tới hoạt động ngân hàng nói riêng.

More Information

 • Job type : Contract/ Freelance

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Kiểm toán viên – Phòng Kiểm toán hoạt động (Mảng Công nghệ thông tin)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts