language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kiểm Toán Viên Chính (Mảng ĐCTC & Khối Hỗ Trợ) - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện kiểm toán nội bộ

 • Dựa trên chương trình kiểm toán chi tiết, thực hiện kiểm toán theo phân công của Trưởng đoàn/Trưởng nhóm nghiệp vụ trong mỗi cuộc kiểm toán.
 • Trong quá trình kiểm toán, trao đổi với các bộ phận liên quan, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán để làm cơ sở cho ý kiến của mình.
 • Chủ động trao đổi các khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ với Trưởng đoàn/Trưởng nhóm nghiệp vụ để được hỗ trợ kịp thời.
 • Hướng dẫn cho các thành viên ít kinh nghiệm hơn.
 • Hỗ trợ các thành viên khác hoàn thành công việc được Trưởng đoàn/Trưởng nhóm nghiệp vụ phân công

2. Tham gia xây dựng hồ sơ rủi ro: Tham gia xây dựng, cập nhật bổ sung hệ thống tiêu chí xác định mức độ rủi ro, mức độ trọng yếu của các hoạt động, quy trình, bộ phận liên quan đến đối tượng kiểm toán theo sự phân công của Giám đốc QLKT Định chế Tài chính & Hỗ trợ

3. Tham gia xây dựng quy định, quy trình kiểm toán nội bộ

 • Hỗ trợ xây dựng/ sửa đổi/ bổ sung các văn bản, chính sách, thủ tục liên quan đến hoạt động kiểm toán theo phân công của cấp cao hơn.
 • Hỗ trợ triển khai các sáng kiến cải tiến quy trình, chính sách, phương pháp kiểm toán theo phân công của cấp cao hơn

4. Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ: Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm hoặc đột xuất đối với các hoạt động, quy trình, bộ phận liên quan đến hoạt động kiểm toán theo sự phân công của Giám đốc QLKT Định chế Tài chính & Hỗ trợ

5. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
 • Ngoại ngữ:  Tiếng Anh cơ bản

2. Kinh nghiệm: Có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán

3. Kiến thức: Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ ngân hàng.

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Có khả năng đánh giá và đưa ra quyết định phù hợp.
 • Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
 • Kỹ năng phân tích, trao đổi viết/nói, giao tiếp, và xây dựng mối quan hệ tốt.
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức tốt
 • Khả năng thuyết trình tốt.
 • Khả năng sáng tạo và cải tiến liên tục.
 • Khả năng triển khai xuất sắc.

5. Các yêu cầu khác

 • Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác nếu được yêu cầu.
 • Trung thực, liêm chính trong các hoạt động.
 • Thích thử thách, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

Kiểm Toán Viên Chính (Mảng ĐCTC & Khối Hỗ Trợ) - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts