language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kiểm Toán Viên Tại Các Phòng Kiểm Toán Nội Bộ Chi Nhánh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Job Description

-Thực hiện hoạt động kiểm toán thường xuyên tại ĐVKD được phân công bao gồm các lĩnh vực: Tín dụng, Bảo lãnh, TTQT, Kế toán….

-Phát hiện ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, quy định nội bộ tại ĐVKD.

-Kiểm tra giám sát chấn chỉnh kịp thời đơn vị được phân công quản lý.

-Có ý kiến đóng góp về những bất cập trong quy trình để đề xuất cho phù hợp thực tế tại ĐVKD.

Job Requirement

-Có kiến thức và hiểu biết vững chắc về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng và/hoặc nắm chắc về các nghiệp vụ khác trong ngân hàng như Kế toán, TTQT, Thẻ…

-Hiểu biết pháp luật đối với các nghiệp vụ được phân công đảm nhận.

-Ưu tiên ứng viên nam, chuyên sâu nghiệp vụ tín dụng.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Kiểm Toán Viên Tại Các Phòng Kiểm Toán Nội Bộ Chi Nhánh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts