language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kiểm toán viên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB;

- Tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB hoặc KTV Trưởng nhóm;

- Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của Ban kiểm soát và Lãnh đạo Phòng;

- Tham gia quá trình đánh giá rủi ro hàng năm cho mục đích xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo phân công của Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng;

- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện phương pháp, chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ;

- Chịu sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB.

Job Requirement

-       Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật;

-       Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng;

-       Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;

-       Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin;

-       Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ;

-        Am hiểu về hệ thống ngân hàng lõi; các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;

-       Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu là 02 năm;

-         Có kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ tại các TCTD hoặc làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập;

-          Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày, soạn thảo báo cáo và văn   bản phù hợp (word, excel, power point, …).

-         Có thể đi công tác trong nước tối thiểu 30% số ngày làm việc;

-         Có kỹ năng làm việc nhóm.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Ngân Hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) Bạn có khát vọng phát triển bản thân và sự nghiệp? Hãy gia nhập và tự tin khẳng định mình tại BAOVIET Bank! Ngân hàng...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Kiểm toán viên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts