Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  05/12/2020

Job Description

- Thực hiện kiểm tra thực tế các hoạt động và quy trình kinh doanh để đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng.
- Thực hiện kế hoạch kiểm toán định kỳ, đột xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu.
- Quản lý, giám sát hoạt động của Đoàn/Nhóm KTNB được phân công phụ trách.
- Báo cáo các vấn đề trọng yếu phát hiện trong quá trình kiểm toán và khuyến nghị các BP nghiệp vụ, Đơn vị có liên quan tuân thủ/khắc phục, xử lý.
- Hỗ trợ Trưởng KTNB trong việc đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của BKS đối với HĐQT, Tổng giám đốc, các cá nhân, bộ phận.
- Báo cáo kịp thời lên cấp cao hơn khi xét thấy có vấn đề phát sinh bất thường và trọng yếu
- Hỗ trợ Trưởng/Phó trưởng KTNB trong việc liên hệ với các bộ phận và các công việc khác theo phân công của Trưởng KTNB.

Job Requirement

1. Bằng cấp:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng/ Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán/ Luật…
- Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên môn về nghiệp vụ Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán nội bộ (ví dụ: CPA, CIA, ACCA)
2. Kinh nghiệm & Kiến thức:
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng, công ty Tài chính, Kế toán & Kiểm toán.
- Có hiểu biết về các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm tương tự.
- Có khả năng cập nhật các quy định pháp luật và các quy trình, chính sách, thủ tục làm việc.
- Hiểu biết và vận dụng được các nguyên tắc và phương pháp KTNB hoặc có kinh nghiệm tương tự.
- Kiến thức về quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ hoặc có kinh nghiệm tương tự.
- Có khả năng đào tạo, truyền đạt kiến thức cho người khác.
3. Kĩ năng & Yêu cầu khác:
- Thích tìm hiểu và phân tích quy trình về mặt rủi ro và kiểm soát.
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, phân tích, diễn giải và tổng hợp tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian tốt
- Có khả năng trình bày các vấn đề bằng nhiều phương tiện (thuyết trình, văn bản, thảo luận)
- Sử dụng thành thạo MS Office.
- Sẵn sàng đi công tác ngoài địa bàn Hồ Chí Minh.

More Information

 • Age: Unlimited
Feedback