About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[KIÊN LƯƠNG - KIÊN GIANG] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính kênh Ngân hàng Kiên Long

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,500,000 - 12,500,000 VND
Deadline to apply 13/01/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Consulting

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Kien Giang

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Kien Giang