About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

Employment Information

Kiến Trúc Sư - Architect (Triển Khai Chuỗi)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Arts / Creative Design , Architect , Civil / Construction
Experience 2 Years

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THE AWAY GROUP VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Quốc tế Sala

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

$ 13 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SX TM DV Mạnh Đạt

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Uy Viet Consultants Corp.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư IDICO

$ Over 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Việt Hưng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh