About us

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

Employment Information

Kiến Trúc Sư Cảnh Quan làm việc tại Dự án Bảo Lộc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 2 Years

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Lam Dong

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Lam Dong

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Lam Dong

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Lam Dong

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Lam Dong

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Lam Dong

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Lam Dong

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Lam Dong

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Lam Dong

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Lam Dong

Trung tâm Kỹ thuật Bò sữa và Cấy truyền phôi

$ Competitive

 • Lam Dong