About us

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây dựng Anh Linh ( ALINCO)

Employment Information

Kiến Trúc Sư Chủ Nhiêm, Chủ Trì

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 21/08/2021
Industry Architect , Civil / Construction , Interior / Exterior

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

$ 25 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's client

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MILTON

$ 18 Mil - 28 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

$ 15 Mil - 38 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Uy Viet Consultants Corp.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư IDICO

$ Over 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng Btech Solutions

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quốc Tế

$ Competitive

  • Ho Chi Minh