language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Kiến trúc sư doanh nghiệp mảng công nghệ

Techcombank
Updated: 17/09/2019

Employment Information

Job Description

 1. Trách nhiệm trong Xây dựng kiến trúc tổng thể cho mảng công nghệ:
  • Thực hiện xây dựng kiến trúc tổng thể cho mảng công nghệ phụ trách.
  • Phối hợp cùng Kiến trúc sư doanh nghiệp thực hiện xây dựng khung kiến trúc tổng thể doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu và đề xuất các hướng tiếp cận công nghệ mới và đưa vào ứng dụng thực tế trong ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ và tiên phong trong các lĩnh vực mới.
 2. Trách nhiệm trong Đảm bảo định hướng kiến trúc chung:
  • Hướng dẫn cán bộ nhân viên IT về các tiêu chuẩn công nghệ và phương pháp thiết kế.
  • Đánh giá và/hoặc tham gia thiết kế kiến trúc các giải pháp cũng như lựa chọn giải pháp.
  • Đánh giá và/hoặc phê duyệt những kiến trúc giải pháp đảm bảo nhất quán với kiến trúc của mảng, các tiêu chuẩn kiến trúc chung và chiến lược.
  • Thực hiện rà soát kiến trúc theo các kế hoạch, đánh giá cấp độ tuân thủ theo kiến trúc tiêu chuẩn.
 3. Các trách nhiệm khác
  • Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
  • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
  • Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Ngân hàng
 • Nắm rõ chiến lược và lộ trình phát triển của 1 mảng công nghệ của ngân hàng trong 5 năm tới.
 • Có khả năng đề xuất kiến trúc giải pháp cho một mảng nghiệp vụ nhất định của ngân hàng như Payment, BPM, DW, Risks, Lending…
 • Có khả năng phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện công việc từ ý tưởng, tới thiết kế và triển khai vận hành
 • Có chuyên môn, hiểu biết sâu sắc về phân tích, thiết kế, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm triển khai thực tế một giải pháp chính trong ngân hàng mức độ end-to-end từ nghiệp vụ tới ứng dụng và hạng tầng triển khai như thẻ, core, internet banking, data warehouse…
 • Ngoại ngữ (Tiếng Anh) - TOEIC tối thiểu 700
 • Thành thạo về quản lý kiến trúc công nghệ, nắm vững các tiêu chuẩn, phương pháp quản trị tiên tiến trong quản lý kiến trúc tổng thể (EA)/ quản trị công nghệ (TOGAF/COBIT/ITIL/...)
 • Sử dụng, ứng dụng thành thạo các công cụ phân tích thiết kế giải pháp ứng dụng.
 •  Áp dụng kiến thức để lựa chọn công nghệ trong một mảng công nghệ nhất định áp dụng trong ngân hàng.
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

Kiến trúc sư doanh nghiệp mảng công nghệ

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts