About us

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ HUMPHREYS & PARTNERS (VIỆT NAM)

Employment Information

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/08/2021
Industry Architect , Civil / Construction
Experience 5 - 0 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ HUMPHREYS & PARTNERS (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Plan ADD Việt Nam

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CME SOLAR

$ 22 Mil - 27 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ 17 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Alphanam Group

$ Competitive

  • Ha Noi | North Central Coast

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi