language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kiến trúc sư

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 19/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1Thực hiện các công việc thiết kế, giám sát các hạng mục liên quan đến kiến trúc xây dựng công trình, dự án

2Thực hiện thẩm định, thẩm tra các hạng mục liên quan đến công trình xây dựng của dự án do MB giải ngân khi MBAMC thực hiện dịch vụ thẩm tra tình hình thực hiện Dự án.

3Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và quá trình đầu tư; thực hiện quản lý thi công đến khi bàn giao, quyết toán công trình.

4Tham gia các khóa đào tạo theo khung chức danh

5Thực hiện trực tiếp/cho ý kiến các quy trình, văn bản liên quan đến hoạt động khác của của Phòng/Trung tâm/Công ty

Job Requirement

Đảm bảo đúng kế hoạch được giao

- Đảm bảo đúng kế hoạch được giao (tiến độ, chất lượng, chi phí ...).

- Đảm bảo đúng kế hoạch được giao (tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, chi phí ...).
- Thực hiện đầu tư có hiệu quả.

Hoàn thành các khóa đào tạo được đánh giá Đạt yêu cầu

Ban hành/hoàn thành các văn bản theo đúng yêu cầu

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbamc.com.vn
MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kiến trúc sư"

Kiến trúc sư

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts