About us

BRG Group

Employment Information

Kiến Trúc Sư

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Arts / Creative Design , Architect , Interior / Exterior
Experience 5 - 10 Years

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ONSEN FUJI

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cp đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Phát triển tư vấn tổng hợp Trọng Nghiệp

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thiết kế và thi công Dream Space

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thiết kế và thi công Dream Space

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP TVTK và XD INDECONS Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuil

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi