About us

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

Employment Information

Kiến Trúc Thiết Kế 3D Nội/Ngoại Thất LV Tại Cầu Giấy Lương Thêm Hoa Hồng

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 11,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Architect , Civil / Construction , Interior / Exterior
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 8 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Alphanam Group

$ Competitive

  • Ha Noi | North Central Coast

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG EYE VIỆT NAM

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DEBORAH

$ Competitive

  • Ha Noi