About us

Công ty TNHH Giải pháp đô thị Nam Hải

Employment Information

KINH DOANH ĐẠI DIỆN NHÃN HÀNG ẮC QUY FAAM- ITALIA

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/08/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Online Marketing
Experience 1 - 15 Years

Công ty TNHH Giải pháp đô thị Nam Hải

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CU LINES (VIỆT NAM)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

San Miguel Brewery Vietnam

$ 8 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

San Miguel Brewery Vietnam

$ 8 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Chublife Việt Nam

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Chublife Việt Nam

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KHÓA BẢO AN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đức Trung

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi