About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 - BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 (HỒ CHÍ MINH)

Employment Information

KINH DOANH - MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN HOA HỒNG CAO

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Sales / Business Development

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 12 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 12 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 12 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 12 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 12 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh