About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Kon Tum] Chuyên ViênTư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 25/01/2021
Industry Consulting , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Lao Cai

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Dinh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Son La

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Lao Cai

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Long An

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • T. Thien Hue

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ben Tre | Hau Giang | Ca Mau

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ninh