language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

http://www.kizuna.vn

Kizuna is the pioneer of “Rental Serviced Factory” in Vietnam, offers our customers not only a solution for a business workplace but also services and... Detail

Korean Speaking Sales Director / GĐ Kinh Doanh Khối Tiếng Hàn

Employment Information

Job Description

- Planning business strategy for our project “Korean village” (rental factory targeted on Korean investors)/ Hoạch định chiến lược kinh doanh tiếp thị để phát triển dự án Korean village;

- Developing company brand at Korea market and promoting Korean investment in Kizuna/ Phát triển mức độ nhận biết thương hiệu của Công ty tại thị trường Hàn Quốc và xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào Kizuna;

- Managing daily operation of Korean Sales Department in order to meet company sales target/ Quản lý điều hành mọi hoạt động của khối kinh doanh Hàn Quốc nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Job Requirement

- Native Korean or Vietnamese who is fluent in Korean (speaking & writing) and well understands Korean culture and Korean business manner; Preferable candidate who has been studying or working in Korea/ Người Hàn Quốc hoặc người Việt Nam Lưu loát tiếng Hàn (nói và viết), am hiểu văn hóa và tác phong kinh doanh với người Hàn; Ưu tiên ứng viên đã từng học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

- At least 3 years-experience in sales or marketing, in which at least 1 year in management position/ Kinh nghiệm kinh doanh hoặc tiếp thị ít nhất 3 năm, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý

- Passion in sales, high sense of responsibility, result-oriented/ Đam mê công việc kinh doanh, tinh thần trách nhiệm cao, định hướng kết quả

- Good communication skill, management skill and leadership skill/ Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo tốt

Benefit / Quyền lợi:

- Negotiable salary, bonus upon business result/ Lương thỏa thuận, thưởng theo kết quả kinh doanh

- Good benefit policy (private health insurance, yearly company trip and other benefit)/ Chính sách phúc lợi tốt (bảo hiểm sức khỏe, du lịch hàng năm và các phúc lợi khác)

- International working environment, opportunity for training and promoting/ Môi trường làm việc quốc tế, cơ hội đào tạo và thăng tiến

- Working place/Nơi làm việc: Tan Kim IP, Can Giuoc District, Long An province (near to Binh Chanh – 40 minutes from Phu My Hung)/ KCN Tân Kim, Cần Giuộc, Long An (giáp ranh Bình Chánh – 40 phút từ Phú Mỹ Hưng)

- Shuttle bus from District 5 and District 7/ Có xe đưa đón từ Quận 5 và Quận 7

More Information

  • Experience: 5 - 10 Years

Korean Speaking Sales Director / GĐ Kinh Doanh Khối Tiếng Hàn

Công ty Cổ Phần Kizuna JV

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts