Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

http://www.kizuna.vn

Kizuna is the pioneer of “Rental Serviced Factory” in Vietnam, offers our customers not only a solution for a business workplace but also services and... Detail

Korean Speaking Sales Director / GĐ Kinh Doanh Khối Tiếng Hàn

Employment Information

Job Description

- Planning business strategy for our project “Korean village” (rental factory targeted on Korean investors)/ Hoạch định chiến lược kinh doanh tiếp thị để phát triển dự án Korean village;

- Developing company brand at Korea market and promoting Korean investment in Kizuna/ Phát triển mức độ nhận biết thương hiệu của Công ty tại thị trường Hàn Quốc và xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào Kizuna;

- Managing daily operation of Korean Sales Department in order to meet company sales target/ Quản lý điều hành mọi hoạt động của khối kinh doanh Hàn Quốc nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Job Requirement

- Native Korean or Vietnamese who is fluent in Korean (speaking & writing) and well understands Korean culture and Korean business manner; Preferable candidate who has been studying or working in Korea/ Người Hàn Quốc hoặc người Việt Nam Lưu loát tiếng Hàn (nói và viết), am hiểu văn hóa và tác phong kinh doanh với người Hàn; Ưu tiên ứng viên đã từng học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

- At least 3 years-experience in sales or marketing, in which at least 1 year in management position/ Kinh nghiệm kinh doanh hoặc tiếp thị ít nhất 3 năm, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý

- Passion in sales, high sense of responsibility, result-oriented/ Đam mê công việc kinh doanh, tinh thần trách nhiệm cao, định hướng kết quả

- Good communication skill, management skill and leadership skill/ Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo tốt

Benefit / Quyền lợi:

- Negotiable salary, bonus upon business result/ Lương thỏa thuận, thưởng theo kết quả kinh doanh

- Good benefit policy (private health insurance, yearly company trip and other benefit)/ Chính sách phúc lợi tốt (bảo hiểm sức khỏe, du lịch hàng năm và các phúc lợi khác)

- International working environment, opportunity for training and promoting/ Môi trường làm việc quốc tế, cơ hội đào tạo và thăng tiến

- Working place/Nơi làm việc: Tan Kim IP, Can Giuoc District, Long An province (near to Binh Chanh – 40 minutes from Phu My Hung)/ KCN Tân Kim, Cần Giuộc, Long An (giáp ranh Bình Chánh – 40 phút từ Phú Mỹ Hưng)

- Shuttle bus from District 5 and District 7/ Có xe đưa đón từ Quận 5 và Quận 7

More Information

  • Experience: 5 - 10 Years

Korean Speaking Sales Director / GĐ Kinh Doanh Khối Tiếng Hàn

Công ty Cổ Phần Kizuna JV

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts