About us

Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115

Employment Information

KTV CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 10/05/2021
Industry Pharmacy , Medical / Healthcare
Experience 2 - 3 Years

Hoang Gia Pearl

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thời Trang Nón Sơn

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Thế Giới Phụ Nữ.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Ngày Vui

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần Inetarnational fashion depot

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thời Trang Nón Sơn

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Kowil Việt Nam S

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Mishio Kachi

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh