KV Hồ Chí Minh - Giám đốc chi nhánh Techcombank

Vietnam Technological & Commercial Joint
Location

Ho Chi Minh

 • Updated

  14/06/2021

 • Industry

  Banking

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  60 Mil - 100 Mil VND

 • Experience

  3 - 4 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  07/07/2021

Job Description

Mục tiêu

Đảm bảo việc quản lý toàn bộ hoạt động của Chi nhánh nhằm đạt được các chỉ tiêu KPIs được giao trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định của Ngân hàng và Pháp luật.

Trách nhiệm chính

1. Quản lý nguồn nhân lực/ Managing human resource
- Xây dựng kế hoạch nguồn lực bao gồm: tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyển, xây dựng đội ngũ kế cận để đảm bảo kế hoạch kinh doanh liên tục, đủ số lượng nhân sự theo định biên.
- Thực thi kế hoạch nguồn lực bao gồm: đề xuất nhu cầu, chủ động tìm kiếm, tham gia hội đồng phỏng vấn cho mục đích tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển.
- Thực hiện tiếp nhận và hội nhập đối với CBNV mới: Cử cán bộ đồng hành, đón tiếp và giới thiệu CBNV, trao đổi về văn hóa tổ chức, Trao đổi với CB mới về công việc, thảo luận về những mục tiêu công việc và cách đánh giá công việc trong thời gian thử việc…
- Lập và thực hiện kế hoạch phát triển, đào tạo, huấn luyện nhân viên.
- Thực hiện công tác đánh giá hiệu quả công việc và ghi nhận tưởng thưởng cho CBNV một cách chính xác, công bằng, minh bạch bao gồm: truyền thông tới CBNV các chính sách đãi ngộ tổng thể của Ngân hàng, áp dụng linh hoạt các chính sách này giữ chân nhân viên và thu hút nhân tài.
2. Quản trị kinh doanh
Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Techcombank từng thời kỳ
Xác lập mục tiêu kinh doanh và Xây dựng kế hoạch hành động :
- Chủ động phân tích cơ hội kinh doanh, hiện trạng nguồn lực và lập mục tiêu kinh doanh của chi nhánh nhằm đạt/ vượt KPIs được giao.
- Nhận diện và lên thứ tự ưu tiên cơ hội kinh doanh tiềm năng có tính khả thi cao.
- Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để triển khai hoạt động kinh doanh để đạt/ vượt mục tiêu đã xác lập.
Quản lý hoạt động Tư vấn tài chính:
- Giao chỉ tiêu, đo lường và đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của cán bộ nhân viên tại chi nhánh.
- Kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh tại đơn vị thông qua việc tổ chức họp hội ý đầu ngày, họp tuần, họp tháng.
Các công việc khác bao gồm:
- Phê duyệt và ký các chứng từ, các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền.
- Phối hợp với các đơn vị kinh doanh khác nhằm đảm bảo hoạt động bán hiệu quả.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Vùng theo từng thời kỳ
- Thực hiện kiểm soát dư nợ tại đơn vị theo quy trình quản lý nợ của ngân hàng từng thời kỳ.
3. Quản trị trải nghiệm Khách hàng ( KH)/ Customer Experience Management
- Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ (CLDV) tại đơn vị thể hiện qua kết quả đánh giá của ngân hàng: chương trình 5S, Chương trình khách hàng bí mật và Phản hồi yêu cầu khách hàng qua Call Center,
- Phân công, điều phối nguồn lực để đảm bảo vận hành của CN thông suốt và KH có trải nghiệm tốt.
- Thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát, đào tạo, truyền thông về chất lượng dịch vụ cho CBNV tại đơn vị, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng bộ tiêu chuẩn CLDV
- Định kỳ lấy ý kiến KH về Trải nghiệm của KH tại đơn vị

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc các ngành liên quan kinh tế
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng lĩnh vực liên quan trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí Giám đốc SME/PFS/DVKH/Priority (hoặc tương đương)
Trình độ tiếng Anh cấp độ 2 (TOEIC 550 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương)

Job Requirement

Đảm bảo việc quản lý toàn bộ hoạt động của Chi nhánh nhằm đạt được các chỉ tiêu KPIs được giao trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định của Ngân hàng và Pháp luật.

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback