About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Kỳ Anh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Tinh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ

$ 7,7 Mil - 8,2 Mil VND

  • Ha Tinh

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ Competitive

  • Ha Tinh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Nghe An | Ha Tinh

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Nghe An | Ha Tinh | Dong Nai

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Tinh | Thanh Hoa | An Giang

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Nghe An | Ha Tinh | Dong Nai

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai | Nghe An | Ha Tinh

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Tinh | Dong Nai | Nghe An

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Dong Nai | Ha Tinh | Nghe An