language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Sư An Toàn Lao Động | Ban Thanh Tra Nội Bộ

Tập đoàn CEO
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Tổ chức thực hiện công tác thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động chất lượng, tiến độ của các dự án:

- Yêu cầu các Ban quản lý dự án, nhà thầu thực hiện công tác thi công đảm bảo ATLĐ, VSMT, PCCN theo đúng quy định;

- Lập biên bản vi phạm, đề xuất hình thức xử phạt các vi phạm quy định về xây dựng kịp thời.

- Soạn thảo các thông báo/quyết định xử phạt kịp thời và phù hợp quy định của pháp luật, quy chế nội bộ hiện hành.

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động về quản lý dự án xây dựng: kiểm tra chất lượng, tiến độ, an toàn vệ sinh lao động các dự án

3. Tham mưu cho Trưởng Ban công tác Kiểm tra chất lượng, tiến độ, an toàn vệ sinh lao động các dự án của CEO Group;

4. Thanh tra, kiểm tra về việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các dự án;

5. Xây dựng kế hoạch Thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong toàn Tập đoàn và các đơn vị

6. Lập kế hoạch đào tạo an toàn vệ sinh lao động, môi trường, PCCN tại các BQLDA.

* THÔNG TIN LIÊN HỆ: Ban Nhân sự 09.73.79.00.14

Job Requirement

-    Bằng cấp: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên nghành An toàn lao động/Bảo hộ lao động

-   Kiến thức: Có nghiệp vụ về pháp luật, quản lý dự án xây dựng, quản lý an toàn, có nghiệp vụ thanh tra; quản lý hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015;

-  Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong vị trí;

-   Kỹ năng: Có khả năng làm việc theo đội/nhóm, khả năng phối hợp tốt; Giao tiếp tốt, dễ thích nghi và linh hoạt; phân tích tổng hợp tốt, công bằng và khách quan, giải quyết công việc tốt;

-   Chứng chỉ: Giảng viên huấn luyện an toàn lao động, chứng chỉ nghiệp vụ

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập đoàn CEO

Thành lập ngày 26/10/2001, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam (VITECO), CEO GROUP được tổ chức theo mô hình tập đoàn kinh...Detail

Kỹ Sư An Toàn Lao Động | Ban Thanh Tra Nội Bộ

Tập đoàn CEO

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts