About us

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Employment Information

Kỹ sư An toàn lao động (HSE)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 14/12/2020
Industry HSE
Experience 3 Years

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ Xây dựng (CJSC)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Bac Giang | Quang Ninh

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Bac Giang | Ha Nam | Quang Ninh

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Bac Giang | Quang Ninh | Nam Dinh