About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

Employment Information

KỸ SƯ AN TOÁN LAO ĐỘNG SL02 - LÀM VIỆC TẠI TÂY NINH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/08/2020
Industry HSE , Civil / Construction , Others
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 8 Tr - 16 Tr VND

 • Tay Ninh

AA Corporation

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Tay Ninh | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân Bình Thuận

$ 9 Tr - 16 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân Bình Thuận

$ 9 Tr - 16 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam

$ Competitive

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Khoai Mì Tây Ninh

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Tay Ninh