About us

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

Employment Information

Kỹ Sư Bán Hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Biotechnology
Experience 1 - 3 Years

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi