About us

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

Employment Information

Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive
Experience 2 - 3 Years

Phòng Tổ Chức Hành Chính Công Ty CP VIMECO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • T. Thien Hue

Phòng Tổ Chức Hành Chính Công Ty CP VIMECO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • T. Thien Hue

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Quang Binh | Quang Tri | T. Thien Hue

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Quang Binh | Quang Tri | T. Thien Hue

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Quang Binh | Quang Tri | T. Thien Hue

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ GIẢI PHÁP SOL

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • T. Thien Hue | Dong Thap

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 8,4 Mil - 25 Mil VND

  • T. Thien Hue | Quang Binh | Quang Tri

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Quang Binh | Quang Tri | T. Thien Hue

Công Ty Cổ Phần Điện Gia Lai

$ Competitive

  • T. Thien Hue

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | T. Thien Hue